Linh Kiện Máy Tính Cũ

DANH SÁCH LINH KIỆN CŨ CÓ TRONG KHO

Stt

 Tên linh kiện

 Số lượng

 Giá

  Bảo hành

Ghi Chú

A CPU

 

 

 

 

 

1

E5700

1

 

 

 

2

E6300

1

 

 

 

3

E 2x

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B RAM

 

 

 

 

 

Ram PC

 

 

 

 

 

1

Ram 2 1gb

1

 

 

 

2

Ram 2 2GB

1

 

 

 

3

Ram 3 1gb

0

 

 

 

4

Ram 3 2gb

1

 

 

 

Ram Laptop

Ram 2 1gb

4

 

 

 

 

Ram 2 2gb

0

 

 

 

 

Ram 3 1gb

1

 

 

 

C HDD

 

 

 

 

 

HDD 2.5

 

 

 

 

 

1

80Gb

1

 

 

 

2

120Gb

0

 

 

 

3

250GB hitachi

0

 

 

 

4

320gb wd

1

 

 

 

HDD 3.5

 

 

 

 

 

1

500gb segate

1

 

 

 

2

1TB samsung

0

 

 

 

 3

80 seagate

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D MAINBOARD

 

 

 

 

 

1

G31 giga

2

 

 

 

2

G41

0

 

 

 

3

 945

1

 

 

 

E MÀN HÌNH


0

 

 

 

1


0

 

 

 

2

LG 17

2

 

 

 

 3

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

F DVD, CD

 

 

 

 

 

1

DVD Các loại

6

 

 

 

2

Vỏ cũ

3

 

 

 

G Other

 

 

 

 

 

 


Comments